Svet-Stranek.cz
Senioři z Mikulčic

Muzejní spolek:Klub seniorů Mikulčice, z.s.

Muzejní spolek


V současné době je na Chalupě prodejní výstava paní Martiny Mirošové. Otevřeno každou neděli odpoledne  14 - 18 hod. Výstava bude otevřena do 27. května.   

 

 

Z činnosti Spolku pro uchování duchovních

 a hmotných tradic


     Činnost v roce 2016

 

     Hlavní a jedinou činností spolku v loňském roce byly především přípravné a úklidové práce na rodném domě Fanoša Mikuleckého, vlastním jménem Františka Hřebačky (dále jen Chalupa Fanoša Mikuleckého).

 

     Byla provedena generální oprava střechy a celé budovy. Práce byly prováděny dodavatelskými firmami a zajišťovala je obec. Současně se stavební firmou prováděli dva naši členové (Ing. K. Šiška, O.Uhrovič) a zaměstnanec obce Jiří Procházka na Chalupě novou elektroinstalaci. Zaměstnanci obce a dobrovolníci z řad občanů a Klubu seniorů pracovali na vybudování kanalizace a vodovodu, vyčištění dvora, úklidu cihel, vyklizení stodoly. Do konce roku byla provedena vodorovná izolace stavby, odstraněny všechny staré omítky, postaven nový komín, svázáno zdivo, zhotoveny rozvody vody a elektroinstalace, venkovní i vnitřní omítky, opravena cihlová fasáda. Práce byly hrazeny z dotace 500 000,-- Kč. a z rozpočtu obce.

 

     Mimořádně chladné počasí práce na chalupě zastavilo, proto rekonstrukce bude pokračovat  v roce 2017.

    

     V roce 2016 byla rovněž provedena se sousedy výměna stodoly za sušárnu tabáku. Sušárnu bude nutné nejdříve vyklidit, opravit střechu, vydláždit podlahu a vyměnit některé prvky dřevěného pláště.

 

     Děkujeme tímto vedení Obce Mikulčice zajeho kladný přístup k rekonstrukci Chalupy. Hlavní dík patří paní místostarostceMartě Otáhalové, která za obec zařídila dotaci, sledovala rekonstrukci a řídilapráce. Její zásluhou je i to, že obec na rekonstrukci uvolňuje značné finančníprostředky. Dík patří i manželům Jarce a Oldřichu Uhrovičovým a paní AnežceMaradové, kteří jsou dobrou duší celé akce a organizátory svépomoci. Dík patří takénaší fotoreportérce a klubové kronikářce Zdence Šiškové za její nezištnoupodrobnou fotodokumentaci a prezentaci postupu prací i společných akcí.

 

     Na Chalupě Fanoša Mikuleckého jsme uspořádali jen jednu kulturně-společenskou akci.

1.června, na Den dětí, jsme připravili nejen pro děti akci "Namaluj ornament". Dopoledne ve spolupráci se ZŠ jsme děti seznámili s historií a technikami malován íornamentu. Děti si vyzkoušely techniku vysypávání pískem, malování vodou a křídami na zem, malování mýdlem na sklo. Mohly si vymalovat ornament v omalovánkách nebo nakreslit vlastní. Odpoledne si všechny techniky mohly vyzkoušely děti, maminky i babičky.

 

     V příštím roce nás čeká chalupu a hlavně dvůr  uklidit, dům zabydlit a připravit ke slavnostnímu otevření, které bude na Velikonoce 16. dubna 2017. Čeká nás hodně práce a bude na to málo času. Proto uvítáme jakoukoliv aktivní pomoc. Také, pokud máte doma nějaké exponáty, budeme za ně moc rádi.

 

     Věříme, že se nám podaří vše, jak jsme si to naplánovali. Že nám občané pomohou nejen s rekonstrukcí, úklidem a výzdobou, ale také s pořádáním společných akcí. Že bude na chalupě živo a stane se  příjemným místem pro setkávání občanů i turistů.

 

 

Činnost v roce 2015

 

Začátkem roku 2015 zakoupila obec Mikulčice rodný dům F. Mikuleckého s úmyslem vybudovat  zde  podlužáckou   chalupu  s   památnou   jizbou F. Mikuleckého, který si to od své rodné obce určitě zaslouží. 

Konečně se příznivci lidových tradic dočkali a s velkým elánem se pustili do jeho rekonstrukce – spíše zatím do jeho úklidu. Za velké pomoci pracovníků obce vysekali a vyčistili dvůr a zahradu. Vyvezlo se několik vleček dřevin. Vyklidili celý dům i chlév, opravili vrata a provizorně  i střechu. Načistili 2 palety cihel. Na chalupě F. Mikuleckého odpracovali dobrovolníci přes 100 brigádnických hodin.

Na 4. 10. 2015 připravil spolek spolu s obcí veřejnou prohlídku chalupy,   na kterou se podařilo získat dotaci z Jihomoravské komunitní nadace.    Na chalupu se přišlo podívat asi 100 občanů, kteří projekt  podpořili nejen radou, ale i finančně. Také nabídli muzejní exponáty. Byla také navázána spolupráce s PhDr. J. Míčkou, pracovníkem Jihomoravského památkového ústavu, který slíbil odbornou pomoc a dohled nad rekonstrukcí chalupy.

Momentální stav rekonstrukce chalupy je takový: je dokončena generální oprava střechy, je postavena nová zadní stěna chléva, která byla v havarijním stavu. Buduje se sociální zařízení. Je zpracován projekt             i rozpočet rekonstrukce. Podle jednání na obci budou opravy prováděny postupně. Obec je bude financovat a počítá také s vydatnou pomocí dobrovolníků. V letošním roce by se měly na chalupě zpevnit stěny              apodřezat.

Nehledě na to, že chalupa ještě nebude kompletně hotová, plánuje v ní spolek už i v letošním roce některé akce. Ale nebudeme předbíhat, nechte se překvapit.

 

 

 

                                                                   JarmilaUhrovičová

návštěvníků stránky
celkem8 783
tento týden38
dnes2