Svet-Stranek.cz
Senioři z Mikulčic

Muzejní spolek:Klub seniorů Mikulčice, z.s.

Muzejní spolek


Když zapomeneme na svoji minulost, těžko uskutečníme budoucnost.

Informace o Chalupě F. Mikuleckého najdete na webových stránkách obce Mikulčice.
https://www.mikulcice.cz/obec-125/muzeum-fanosa-mikuleckeho/

Zhodnocení činnosti na Chalupě F. Mikuleckého v roce 2023
      V lednu ještě na chalupě doznívala výstava „Město na vesnici?“, která ukazovala vliv města na život vesnice za 1. Republiky a prolínaní městského života do vesnického. Většina exponátů byla zapůjčena ze soukromé sbírky Marie Létalové z muzea „Lednice dávná“.

   Na jarní výstavě „Historie v kresbách našich předků“ jsme představili práce našich rodáků a to kresby pana řídícího a kronikáře obce Bedřicha Trnky, pana ředitele a kronikáře obce a Sokola Josefa Judase a desátníka Augustína Morávka. Kresby Bedřicha Trnky byly z období 1900 - 1905 a z období 1953 – 1961. Od Josefa Judase byly vystaveny jeho ilustrované žňové zprávy „Bleskovka“ z let 1952 – 1954. Augustín Morávek byl v roce 1928 na vojně
v Humenném a Michalovcích a tam si kreslil do sešitku kresbičky, karikatury
a zapisoval různé písničky. Ty byly vystaveny.

   Opět jsme se začátkem června zapojili do akce Víkend otevřených památkových domků. Tuto akci jsme zpestřili ochutnávkou zázvorníků.

   Na letní sezónu jsme připravili výstavu „Ornamenty na Podluží“. Své práce vystavovaly malérečky z Týnce, z Josefova, z Dolních Bojanovic a z Mikulčic. Při zahájení výstavy vystoupila dětská cimbálová muzika Duběnka z Hodonína.

   Z důvodu stavby a rekonstrukce v zahrádkařském areálu se přesunula výstava „Z tej našej zahrádky“ k nám na chalupu. V historických kulisách chalupy byla zahrádkařská výstava velmi pěkná. Navíc byla výstava doplněna o ochutnávku ovocných a zeleninových výrobků. Proběhlo zde také vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější Rozkvetlá okna.  Výstava byla 16. – 17. září.

   Týden po té jsme připravili řemeslný den, kdy si mohli návštěvníci prohlédnout nebo také zkusit různá stará, zapomenutá řemesla. Tím byla zahájena výstava „Stará řemesla“, která trvala do 5. listopadu. Byla představena řemesla pradleny, truhláře, koláře, malíře, švadleny, hodináře, kováře, obuvníka, košíkáře a metlaře.

   Poslední výstavou v roce byla „Andělská výstava“, kde byly vystaveni andělé ve všech podobách a z různých materiálů. Výstava byla i prodejní, nabízeli se andělé z keramiky Hany Mikulicové, háčkovaní andělé Jany Lackové a Vladislavy Veselé, paličkovaní andělé a z korálků. Krásné práce přinesly děti ze základní a mateřské školy. Mnoho krásných andělů a dekorací pro tuto výstavu vytvořila naše členka paní Štěpánka Greéová. Při zahájení bylo přichystáno i andělské pohoštění. Výstava se zahajovala při akci „Advent na chalupě“, kterou tradičně pořádáme spolu se spolkem Gurmáni Mikulčice. Gurmáni připravili zabijačkové  speciality.

  

   Co se týká oprav a údržby, byly v loňském roce provedeny tři větší akce.

   Byl postaven nový plot vzadu za sušárnou tabáku. Plot zajišťovala a také hradila obec Mikulčice. Dále byla provedena elektroinstalace v sušárně. Podíleli se na ní pan Karel Šiška a Oldřich Uhrovič. S výkopem na kabel pomohli pracovníci firmy, která stavěla plot. Pan Pavel Mikulica, Štěpán Machala a Cyril Hubačka natřeli celý plot od silnice za sušárnou a vývěsku před chalupou. Dále byl opraven komín z kuchyně, kde stále zatékala voda a zaskleny okna, která byla rozbita ještě tornádem. Pan Sedlák nám zhotovil nové dveře na půdu na hospodářském stavení.

   Silná bouřka, která přišla koncem června, napáchala škody i na chalupě. Byly shozeny tašky ze střechy chalupy a sušárny. Zateklo po štítech a zničilo část výstavy ornamentů a také opět kolem komína do kuchyně. Střecha mírně klesla (zřejmě ještě důsledek tornáda) a musí se znovu omazat a komín zaomítat. Byla ihned zajištěna stavební firma, ale obci se zdál rozpočet na práce vysoký a tak rozpočet leží od srpna na obci a nic se neděje. Snad se letos opravy podaří provést.

   Jarmila Uhrovičová a Helena Hanáková provedly inventuru veškerého majetku, inventáře, písemností a krojových částí. Starají se také o sklad krojů, který máme v péči ve sklepě obecního úřadu.

   V roce 2023 navštívilo chalupu necelých 1 000 osob. Od velmi nadšeného návštěvníka chalupy jsme obdržely finanční dar 5 000,- Kč.

 Naši členové odpracovali na chalupě při údržbě chalupy, zahrádky, dvora, inventáře a krojů 430 brigádnických hodin, jako průvodci na chalupě dalších 200 hodin.

   Všem moc děkujeme. Jim všem patří slova chvály, která píší návštěvníci do návštěvní knihy.

 

   Pro rok 2024 jsme naplánovali tři výstavy. Výstava „Poklady ze šuplkostnú“ právě probíhá. Na letní sezónu chystáme výstavu modrotisku, která bude zahájena módní přehlídkou. V listopadu a v prosinci bude na chalupě autorská výstava keramiky Hany Mikulicové, která bude prodejní.

   Opět se v červnu zapojíme do akce „Víkend otevřených památkových domků“ a spolu se spolkem Gurmáni Mikulčice chystáme začátkem prosince „Advent na chalupě“.


 

function fblike(){document.getElementById('fb-like').innerHTML = '';}window.onload = fblike
návštěvníků stránky
celkem37 598
tento týden54
dnes12