Svet-Stranek.cz
Senioři z Mikulčic

Muzejní spolek:Klub seniorů Mikulčice, z.s.

Muzejní spolek


Informace o Chalupě F. Mikuleckého najdete na webových stránkách obce Mikulčice


https://www.mikulcice.cz/obec-125/muzeum-fanosa-mikuleckeho/ 

Z činnosti Spolku pro uchování hmotných a duchovních tradic.    Činnost v  roce 2019 (fotografie naleznete v galerii)


    V roce 2019 se na Chalupě uskutečnilo celkem devět společenských a kulturních akcí.

    Do konce února ještě probíhala výstava "Dlouhé zimní večery". Představila práci a život našich předků během zimy.

    V březnu, po velkém jarním úlidu celé chalupy, se pomalu začala připravovat výstava "Vážím, vážíš, vážíme". Podařilo se nasbírat a vystavit 66 různých historických i současných vah. Měli jsme zapůjčeny váhy od sběratele z firmy "Váhy Pecha" z Rohatce. Ostatní váhy byly z Mikulčic. K vidění byly nejstarší váhy dvouramenné, pružinové i váhy elektronické, váhy pro domácnost, pošty, lékárny, obchodní, řeznické, pekařské i pro drobné zemědělce. Vernisáž proběhla 31. března. Součástí výstavy byl i kupecký prodejní stánek. Zde byla možnost zakoupit zboží, postaru vážené do papírových kornoutů, na staré váze. Při zahájení výstavy hrála dětská cibálová muzika "Duběnka" z Hodonína. Tuto výstavu navštívili i účastníci "Silničního běhu Velká Morava", návštěvníci i hosté včetně českých olympioniků. Výstava byla otevřena do 5. května.

     Květen byl pro nás pracovní. Probíhal úklid Chalupy a dvora a prováděla se elektroinstalace ve sklepě.

     Od l. června do l. září probíhala výstava "Loutkové divadlo F. Mikuleckého". Byly vystaveny všechny dostupné loutky a kulisy, které se do dnešních dob dochovaly. Celkem 37 loutek. Loutkové divadlo je z roku 1942. Výstava měla velký úspěch hlavně u dětí. Oživila také vzpomínky na loutková představení, která se v Mikulčicích hrávávala.

     Proto se dalo dohromady pár nadšenců, kteří nacvičili pohádku F. Mikuleckého "Kašpárek a poklad železného rytíře". Hrála se v sušárně tabáku, kde divadelníci vytvořili provizorní scénu. 20. října ji hráli pro veřejnost a následně pak pro děti ze školky a školy. Pro velký úspěch pohádku upravili a hráli také pro dospělé. Pokud nadšení vydrží, bude se hrát dál.

     6. června navštívila Chalupu veřejná cyklotour v čele s Josefem Zimovčákem v rámci akce "Na kole dětem" na podporu onkologicky nemocných dětí. Přivítal je místostarosta Ing. Jan Vlašic. Byl také připraven krátký program, kde vystoupily děti z hudebního kurzu v Mikulčicích pod vedením Ivany Šimčíkové.

     V říjnu vystavovali na chalupě své práce místní umělci. Milan Peleška - obrazy a Jaroslav Škojec - koláže.

     Od 17. listopadu probíhala na Chalupě výstava "Bílá krása" - bílé výšivky, krajky, paličkování, háčkování, pletení a další ukázky ručních technik. Z muzea města Zubří jsme zapůjčili exponáty zuberské krajky. Paličkované práce nám zapůjčila paní Zwanzigerová z Hodonína. Ostatní exponáty byly od místních občanů.

     Před vánoci jsme výstavu "Bílá krása" vánočně dozdobili a 14. prosince uspořádali sousedské setkání "Advent na Chalupě". Ze Zubří přijela paní Pyrchalová, která převáděla ruční vyšívání krajky, paní Kořínková z Lanžhota ukázala strojové vyšívání.  Mohli jste si utkat šálu, nazdobit perníky, ochutnat dobové vánoční pečivo pukance. Dále byla pečená jablíčka, vánoční cukroví a ve spolupráci se spolkem "Gurmáni" i zabijačkové speciality. V kulturním programu vystoupil dětský pěvecký sbor Hudebního kurzu z Mikulčic a místní mužáci. Touto, dnes už tradiční akcí, jsme završili akcemi nabitý rok 2019.

    Na Chalupě naši členové spolku "Klub seniorů" odpracoali víc jak 600 brigádnických hodin při úklidu  chalupy, úpravě dvora, ošetřování krojů, přípravě akcí a v neposlední řadě i jako průvodci na akcích a výstavách na Chalupě. Všem patří velké poděkování.      Činnost v roce 2018

 

     Muzejní spolek pro zachování kulturních a duchovních tradic nejen že pořádá různé akce v Chalupě Fanoša Mikuleckého, ale také se o Chalupu stará.

     V loňském roce si vytýčil několik priorit – opravu mokré stěny ve chlévě, vyřízení dotací na opravu sklepa, opravu vyvráceného dřevěného plotu od Chaloupkových, rozvod elektřiny ve sklepě a v sušárně, stažení dešťové vody ze sušárny tabáku do kanalizace a stažení dešťové vody ze sklepa do nádrže.

     Omítka na mokré stěně chléva byla odstraněnaa stěna stále vysychá. Ještě celý letošní rok ji tak necháme a příští rok by se stěna mohla omítnout.  Dotace na opravu sklepa byla zamítnuta. Žádost, která byla podána spolu se "Gbelskými strýci" v rámci příhraniční spolupráce programu INTERREG, nám nevyšla. Sklep se neopravoval a nebyly proto ani provedeny rozvody el. energie.Dřevěný plot byl opraven a natřen. Dešťová voda ze sušárny tabáku byla stažena do kanalizace. Byla zakoupena kubíková nádrž na vodu a do ní stažena voda ze střechy sklepa. Mimo další drobné opravy a práce to byly hlavní opravy na chalupě. Před chalupou byla ještě osazena nová nizúčká lavečka a ve dvoře na štítové stěně chalupy nainstalováno zahradní umývadlo s pitnou vodou.

     Hlavní činností muzejního spolku bylo pořádání akcí a výstav na chalupě.

    Začínali jsme v březnu a to výstavou keramiky M. Mirošové a velikonočním tvořením. Slavnostní zahájení bylo 25. 3. 2018.  Mimo keramiku jste měli možnost shlédnout různé velikonoční zvyky, pečivo, kraslice, dekorace. Výstava keramiky byla prodejní a trvala do 27. 5. t. r.

    Dětem k MDD jsme uspořádali výstavu modelů autíček, letadel a panoramat. Zároveň s touto výstavou jsme se účastnily akce "Víkend otevřených památkových domků".

     V červnu byla také dokončena expozice v sušárně tabáku. Vysadili jsme pět druhů tabáku, k nim zhotovili jmenovky a také informační tabuli o historii pěstování tabáku.

     Od 28. 7 do 23. 9. 2018 probíhala na chalupě velmi úspěšná výstava port a krojů pod   názvem „Jak šel kroj“. Při zahájení hrála Lužická dětská cimbálová muzika. Podařilo se sehnat opravdu velmi staré kroje, které díky péči majitelů vypadaly jako nové. Výstava se návštěvníkům velmi líbila.

     V září jsme měli na chalupě ojedinělou záležitost a to svatební obřad. Konal se venku na dvoře za účasti asi 70 svatebčanů.

    Velkou a úspěšnou akcí byl 9. 12. 2018 „Adventna chalupě“ spojený s výstavou „Dlouhé zimní večery“. Adventní program zpestřilo vystoupení FS Věneček, který vystoupil se svým zimním pásmem. Členky seniorky napekly vánoční cukroví, které spolu s čajem a svařeným vínem bylo nabízeno návštěvníkům. V kuchyni se pekly béleše a jablka, ve světnici se dralo péří a přebírala fazula a venku ve spolupráci s Gurmány byla nabízena domácí zabíjačka.  Vše se snědlo. Na výstavě jsme se snažili zachytit klasické zimní domácí práce, vánoční zvyky, výzdobu a pečivo. Touto výstavou jsme ukončili úspěšný rok 2018.

     Dovolte nám poděkovat všem, kteří nás v naší práci na chalupě podporují, pomáhají nám při brigádách, připřípravě akcí a jejich pořadatelském zabezpečení. Ještě jednou Vám všem ze srdce děkujeme a věříme, že i nadále budete s námi spolupracovat.


     Činnost v roce 2017 

    

     Činnost našeho Spolku v loňském roce byla zaměřena hlavně na rekonstrukci a otevření Chalupy Fanoše Mikuleckého – jeho rodného domku.

     Obec tento domek vykoupila a pustila se do jeho rekonstrukce. My jsme také vydatně pomáhali. Na brigádách odpracovali členové Spolku za vydatné pomoci ostatních členů Klubu seniorů a také ostatních občanů mnoho hodin. Chalupa byla připravena k slavnostnímu otevření, které proběhlo na Velikonoce.  Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho našich občanů a hostů z okolí. Hrála cimbálová muzika Slovácko ml. 

Během roku jsme v chalupě pořádali několik úspěšných akcí.

    V červnu ve spolupráci s obcí proběhla akce "Cimbály na ulici" s Neoveskou cimbálovou muzikou. 

    V červenci byla zahájena "Výstava k 105. výročí narození Fanoše Mikuleckého".

   Ve spolupráci s ČZS byla v září na chalupě "Výstava květin a bylinek". Pro návštěvníky byly připraveny také různé soutěže a kreativní dílny.

    Koncem zář ívystavovali na chalupě mladí výtvarníci v rámci akce "Otevřené ateliéry na Jižní Moravě".

    Poslední akcí byla od 17. listopadu "Výstava kreseb, maleb a ilustrací lužické rodačky Zuzany Osako". Výstava byla otevřena na chalupě do 16.prosince.

    Chceme moc poděkovat vám všem, kteří jste jakkoliv pomáhali na rekonstrukci a poté také při provozu chalupy. Pomáhali jste na brigádách, údržbě, úklidu, provozu chalupy, také pořadatelsky při akcích a také různými dary, kterými stále doplňujeme inventář na chalupě. Děkujeme také našim sponzorům: panu Sedlákovi za zhotovení lavečky, panu R. Dvořáčkovi za zhotovení dřevěných oken do sušárny, panu T. Pavkovi za zámečnické práce a panu P. Novákovi za klempířskou výpomoc.     Činnost v roce 2016


    Hlavní a jedinou činností spolku v loňském roce byly především přípravné a úklidové práce na rodném domě Fanoša Mikuleckého, vlastním jménem Františka Hřebačky (dále jen Chalupa Fanoša Mikuleckého).

     Byla provedena generální oprava střechy a celé budovy. Práce byly prováděny dodavatelskými firmami a zajišťovala je obec. Současně se stavební firmou prováděli dva naši členové (Ing. K. Šiška, O.Uhrovič) a zaměstnanec obce Jiří Procházka na Chalupě novou elektroinstalaci. Zaměstnanci obce a dobrovolníci z řad občanů a Klubu seniorů pracovali na vybudování kanalizace a vodovodu, vyčištění dvora, úklidu cihel, vyklizení stodoly. Do konce roku byla provedena vodorovná izolace stavby, odstraněny všechny staré omítky, postaven nový komín, svázáno zdivo, zhotoveny rozvody vody a elektroinstalace, venkovní i vnitřní omítky, opravena cihlová fasáda. Práce byly hrazeny z dotace 500 000,-- Kč. a z rozpočtu obce.    

     V roce 2016 byla rovněž provedena se sousedy výměna stodoly za sušárnu tabáku. Sušárnu bude nutné nejdříve vyklidit, opravit střechu, vydláždit podlahu a vyměnit některé prvky dřevěného pláště.

     Děkujeme tímto vedení Obce Mikulčice zajeho kladný přístup k rekonstrukci Chalupy. Hlavní dík patří paní místostarostce Martě Otáhalové, která za obec zařídila dotaci, sledovala rekonstrukci a řídila práce. Její zásluhou je i to, že obec na rekonstrukci uvolňuje značné finančníprostředky. Dík patří i manželům Jarce a Oldřichu Uhrovičovým a paní Anežce Maradové, kteří jsou dobrou duší celé akce a organizátory svépomoci. Dík patří takénaší fotoreportérce a klubové kronikářce Zdence Šiškové za její nezištnou podrobnou fotodokumentaci a prezentaci postupu prací i společných akcí.

    Na Chalupě Fanoša Mikuleckého jsme uspořádali jen jednu kulturně-společenskou akci.

    1.června, na Den dětí, jsme připravili nejen pro děti akci "Namaluj ornament".


    Činnost v roce 2015


    Začátkem roku 2015 zakoupila obec Mikulčice rodný dům Fanoša Mikuleckého - Hřebačky (dále jen CHalupy) s úmyslem vybudovat zde podlužáckou chalupu s památnou jizbou F. Mikuleckého, který si to od své rodné obce určitě zaslouží. 

    Konečně se příznivci lidových tradic dočkali a s velkým elánem se pustili do rekonstrukce Chalupy – spíše zatím do jejího úklidu. Za velké pomoci pracovníků obce vysekali a vyčistili dvůr a zahradu. Vyvezlo se několik vleček dřevin. Vyklidili celý dům i chlév, opravili vrata a provizorně i střechu. Načistili 2 palety cihel. Na chalupě F. Mikuleckého odpracovali dobrovolníci přes 100 brigádnických hodin.

    Na 4. říjma 2015 připravil spolek spolu s obcí veřejnou prohlídku Chalupy, na kterou se podařilo získat dotaci z Jihomoravské komunitní nadace. Na Chalupu se přišlo podívat asi 100 občanů, kteří projekt  podpořili nejen radou, ale i finančně. Také nabídli muzejní exponáty. Byla také navázána spolupráce s PhDr. J. Míčkou, pracovníkem Jihomoravského památkového ústavu, který slíbil odbornou pomoc a dohled nad rekonstrukcí Chalupy.

                                                                  JarmilaUhrovičová

návštěvníků stránky
celkem20 292
tento týden25
dnes7