Svet-Stranek.cz
Senioři z Mikulčic

Muzejní spolek:Klub seniorů Mikulčice, z.s.

Muzejní spolek

Informace o Chalupě F. Mikuleckého najdete na webových stránkách obce Mikulčice - www.mikulcice.cz /Obec / Muzeum F. Mikuleckého.

Připravujeme výstavu "Vážíš, vážím, vážíme".
Výstava bude od 31. 3. do 5. 5. 2019.

 

Z činnosti Spolku pro uchování duchovních

 a hmotných tradic


Činnost v roce 2017 

     Činnost našeho Spolku v loňském roce byla zaměřena hlavně na rekonstrukci a otevření Chalupy Fanoše Mikuleckého – jeho rodného domku.

    Obec tento domek vykoupila a pustila se do jeho rekonstrukce. My jsme také vydatně pomáhali. Na brigádách odpracovali členové Spolku za vydatné pomoci ostatních členů Klubu seniorů a také ostatních občanů mnoho hodin. Chalupa byla připravena k slavnostnímu otevření, které proběhlo na Velikonoce.  Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho našich občanů a hostů z okolí. Hrála cimbálová muzika Slovácko ml. 

Během roku jsme v chalupě pořádali několik úspěšných akcí.

     V červnu ve spolupráci s obcí proběhla akce "Cimbály na ulici" s Neoveskou cimbálovou muzikou. 

     V červenci byla zahájena "Výstava k 105. výročí narození Fanoše Mikuleckého".

     Ve spolupráci s ČZS byla v září na chalupě "Výstava květin a bylinek". Pro návštěvníky byly připraveny také různé soutěže a kreativní dílny.

     Koncem zářívy stavovali na chalupě mladí výtvarníci v rámci akce "Otevřené ateliéry na Jižní Moravě".

    Poslední akcí byla od 17. listopadu "Výstava kreseb, maleb a ilustrací lužické rodačky Zuzany Osako". Výstava byla na chalupě do 16.prosince.

 

     Chceme moc poděkovat vám všem, kteří jste jakkoliv pomáhali na rekonstrukci a poté také při provozu chalupy. Pomáhali jste na brigádách, údržbě, úklidu, provozu chalupy, také pořadatelsky při akcích a také různými dary, kterými stále doplňujeme inventář na chalupě. Děkujeme také našim sponzorům: panu Sedlákovi za zhotovení lavečky, panu R. Dvořáčkovi za zhotovení dřevěných oken do sušárny, panu T. Pavkovi za zámečnické práce a panu P. Novákovi za klempířskou výpomoc.     Činnost v roce 2016

      Hlavní a jedinou činností spolku v loňském roce byly především přípravné a úklidové práce na rodném domě Fanoša Mikuleckého, vlastním jménem Františka Hřebačky (dále jen Chalupa Fanoša Mikuleckého).

     Byla provedena generální oprava střechy a celé budovy. Práce byly prováděny dodavatelskými firmami a zajišťovala je obec. Současně se stavební firmou prováděli dva naši členové (Ing. K. Šiška, O.Uhrovič) a zaměstnanec obce Jiří Procházka na Chalupě novou elektroinstalaci. Zaměstnanci obce a dobrovolníci z řad občanů a Klubu seniorů pracovali na vybudování kanalizace a vodovodu, vyčištění dvora, úklidu cihel, vyklizení stodoly. Do konce roku byla provedena vodorovná izolace stavby, odstraněny všechny staré omítky, postaven nový komín, svázáno zdivo, zhotoveny rozvody vody a elektroinstalace, venkovní i vnitřní omítky, opravena cihlová fasáda. Práce byly hrazeny z dotace 500 000,-- Kč. a z rozpočtu obce.    

     V roce 2016 byla rovněž provedena se sousedy výměna stodoly za sušárnu tabáku. Sušárnu bude nutné nejdříve vyklidit, opravit střechu, vydláždit podlahu a vyměnit některé prvky dřevěného pláště.

     Děkujeme tímto vedení Obce Mikulčice zajeho kladný přístup k rekonstrukci Chalupy. Hlavní dík patří paní místostarostceMartě Otáhalové, která za obec zařídila dotaci, sledovala rekonstrukci a řídilapráce. Její zásluhou je i to, že obec na rekonstrukci uvolňuje značné finančníprostředky. Dík patří i manželům Jarce a Oldřichu Uhrovičovým a paní AnežceMaradové, kteří jsou dobrou duší celé akce a organizátory svépomoci. Dík patří takénaší fotoreportérce a klubové kronikářce Zdence Šiškové za její nezištnoupodrobnou fotodokumentaci a prezentaci postupu prací i společných akcí.

Na Chalupě Fanoša Mikuleckého jsme uspořádali jen jednu kulturně-společenskou akci.

1.června, na Den dětí, jsme připravili nejen pro děti akci "Namaluj ornament".


Činnost v roce 2015                                                          Začátkem roku 2015 zakoupila obec Mikulčice rodný dům F. Mikuleckého s úmyslem vybudovat  zde  podlužáckou   chalupu  s   památnou   jizbou F. Mikuleckého, který si to od své rodné obce určitě zaslouží. 

Konečně se příznivci lidových tradic dočkali a s velkým elánem se pustili do jeho rekonstrukce – spíše zatím do jeho úklidu. Za velké pomoci pracovníků obce vysekali a vyčistili dvůr a zahradu. Vyvezlo se několik vleček dřevin. Vyklidili celý dům i chlév, opravili vrata a provizorně  i střechu. Načistili 2 palety cihel. Na chalupě F. Mikuleckého odpracovali dobrovolníci přes 100 brigádnických hodin.

Na 4. 10. 2015 připravil spolek spolu s obcí veřejnou prohlídku chalupy,   na kterou se podařilo získat dotaci z Jihomoravské komunitní nadace.    Na chalupu se přišlo podívat asi 100 občanů, kteří projekt  podpořili nejen radou, ale i finančně. Také nabídli muzejní exponáty. Byla také navázána spolupráce s PhDr. J. Míčkou, pracovníkem Jihomoravského památkového ústavu, který slíbil odbornou pomoc a dohled nad rekonstrukcí chalupy.

                                                                  JarmilaUhrovičová

návštěvníků stránky
celkem13 885
tento týden86
dnes14